English Version
Romanian Version
ARCHIVE

“Nicolae Bocşan” Institute of Ecclesiastical History is presented | Bookcover |

Scientific activity - “Nicolae Bocşan” Institute of Ecclesiastical History  | Bookcover  | Poster |


REPRESENTATIVE PUBLICATIONS APPEARED UNDER THE COORDINATION OF THE INSTITUTE

 • Andrei Şaguna, Corespondenţa, I,1, ediţie, studiu introductiv şi note de Nicolae Bocşan, Ioan-Vasile Leb, Gabriel Gârdan, Pavel Vesa, Bogdan Ivanov, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2005, 570 p.,
 • Andrei Şaguna, Corespondenţa, I,2, ediţie, studiu introductiv şi note de Nicolae Bocşan, Ioan-Vasile Leb, Gabriel-Viorel Gârdan, Bogdan Ivanov, Vasa Lupulovici, Ioan Herbil, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2007, 308 p.
 • Andrei Şaguna, Corespondenţa, II, ediţie, studiu introductiv şi note de Nicolae Bocşan, Gabriel-Viorel Gârdan, Ioan-Vasile Leb, Beatrice Dobozi, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2008, 609 p.
 • Andrei Şaguna, Corespondenţa, III, ediţie, studiu introductiv şi note de Nicolae Bocşan, Ioan-Vasile Leb, Gabriel-Viorel Gârdan, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2009, 485 p,
 • Andrei Şaguna, Corespondenţa, IV, ediţie, studiu introductiv şi note de Nicolae Bocşan, Ioan-Vasile Leb, Gabriel-Viorel Gârdan, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2011, 271 p.,
 • Andrei Şaguna, Corespondenţa, V, ediţie, studiu introductiv şi note de Nicolae Bocşan, Ioan-Vasile Leb, Gabriel-Viorel Gârdan, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2011, 287 p.,
 • Mirela Andrei, La graniţa Imperiului. Vicariatul greco-catolic al Rodnei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2006.
 • Marius Eppel, Un mitropolit şi epoca sa. Vasile Mangra (1850-1918), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2006, 440 p.
 • Gabriel-Viorel Gârdan, Episcopia Ortodoxă Română din America parte a Ortodoxiei americane, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2007, 569 p.,
 • Ion Cârja, Biserică şi societate în Transilvania în perioada păstoririi mitropolitului Ioan Vancea (1869-1892), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2007, 406 p.
 • Ioana Mihaela Bonda, Mitropolia Română Unită în timpul păstoririi lui Alexandru Şterca Şuluţiu, Editura Presa Universitară Clujeană, 2008, 428 p.
 • Ciprian Ghişa, Episcopia Greco-Catolică de Făgăraş în timpul păstoririi lui Ioan Lemeni, 1832-1850, Vol.I-II, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2008,
 • Identităţi confesionale în Europa Central-Orientală, Lucrările colocviului internaţional din 14-17 noiembrie 2007, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2009, (coordonatori Nicolae Bocşan, Ana Victoria Sima, Ion Cârja), 617 p.
 • Nicolae Bocşan, Ioan Vasile Leb, Marius Eppel, Gabriel-Viorel Gârdan, Instituţiile Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania (1850-1918). Studii., Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2009, 414 p.,
 • Mihaela Bedecean, Presa şi bisericile româneşti din Transilvania (1865-1873), Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 2010, 638 p.
 • Cecilia Cârja, Biserică şi politică. Înfiinţarea Episcopiei de Hajdudorogh 1912, Editura Presa Universitară Clujeană, 2012, 395 p.
 • Ana Victoria Sima, Affirming Identity. The Romanian Greek-Catholic Church at the Time of the First Vatican Council, Editura Vita e Pensiero, Milano, 2013, 442 p.
 • Canonici, profesori şi vicari foranei din Biserica Română Unită (1853-1918). Dicţionar, volum întocmit de Mirela Popa-Andrei (coord.), Ana Victoria Sima, Diana Covaci, Mihaela Bedecean, Aurelia Dan, Marin Balog, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2013, 454 p.
 • Recruitment and Promotion among the Romanian Greek-Catholic Ecclesiastical Elite in Transylvania (1853-1918). A Collection of Studies, volum întocmit de Mirela Popa-Andrei (coord.), Diana Covaci, Mihaela Bedecean, Aurelia Dan, Marin Balog, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2014, 226 p.

Copyright © 2008-2009 “Nicolae Bocşan” Institute of Ecclesiastical History