English Version
Romanian Version


PROJECTS

 


Ongoing:

  • Proiect CNCS – UEFISCDI, PNII-RU-TE-2014-4-0363, Propaganda de război şi Bisericile româneşti din Transilvania (1914-1918), director de proiect Conf. Univ. dr. Ana Victoria Sima, perioada 2015-2016, buget 532.459 Lei. http://hiphi.ubbcluj.ro/Propaganda_de_razboi/

Ended:

  • Proiect POSDRU/159/1.5/S/132400, Memoria colectivă despre Marele Război,director de proiect Dr. Mihaela Bedecean, perioada: 1 septembrie 2014 - 31 august 2015.
  • Proiect POSDRU/159/1.5/S/132400, Frontiere mentale, identităţi culturale şi specific local în Transilvania la începuturile României Mari, director de proiect Asist.univ.dr. Lucian Turcu, perioada 2014-2015.
  • Proiect CEEX, Biserica la românii din Monarhia austriacă. Izvoare narative şi epistolare, director de proiect Prof. Dr. Nicolae Bocsan, nr. 1528, 2006-2008, în valoare totala de 525.000,00 RON http://www.cnmp.ro/ceex/comp2_oct/oferta.php?id=107
  • Proiect CNCSIS-PN-II-ID-PCE-2007-1: Cartea bisericească greco-catolică şi societatea româneasca din Transilvania (1850/1948), director: conf. dr. Cristian Barta, perioada 2007-2010, suma finantata: 750.070 RON. http://hiphi.ubbcluj.ro/carte_si_societate/
  • Proiect CNCSIS-PN-II-IDEI, Instituţiile Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania (1850-1918), director de proiect Pr. Prof. Dr. Ioan Vasile Leb, nr. ID_529, 2007-2010, în valoare totala de 980.000 LEI.
  • Proiect CNCSIS-PN-II-IDEI, Diaspora ortodoxă românească din America de Nord. Izvoare narative şi epistolare, director de proiect Pr. Lect. Dr. Gabriel Gardan, nr. ID_2422, 2008-2011, in valoare totala de 815.000 LEI . www.diasporaortodoxa.ro
  • Proiect CNCSIS-PN-II- TD-336/2007, Bisericile greco-catolice din Ungaria (1900-1918), director de proiect dr. Cecilia Cârja, perioada 15 luni, oct. 2007- dec. 2008, suma finanţată 34.575 RON
  • Proiect POSDRU 9/1.5/S/60189, Formaţia locală şi europeană a clerului român din Transilvania (1855-1900), director de proiect dr. Ioana Mihaela Bonda, perioada 2010-2012
  • Proiect POSDRU 9/1.5/S/60189, Identitate confesională-identitate naţională: Biserica Română Unită și Autonomia Catolică din Ungaria în a doua lumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului XX, director de proiect dr. Cecilia Cârja, perioada 18 luni, 2011-2013.
Copyright © 2008-2009 “Nicolae Bocşan” Institute of Ecclesiastical History